វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

1.Cover for .jpg

>> វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២
>> ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៩
>> រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 15/05/2019, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាសម្រាប់បាក់ឌុប, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ) and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: