បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android

  • បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android
  • លោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ
  • ឆ្នាំ ២០១៧
  • ទំហំ 44 MB

>> Install from Play Store

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 15/12/2017, in android, កម្មវិធីគណិតវិទ្យា, គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, សម្រាប់ទូរស័ព្ទ, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: