អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះសុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បច្ចុប្បន្ន បង្រៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្របែក និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS)

លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២៤​ ៤៣ ៤៣ / ០១៦ ៥១០ ៥៣២

===========================================================================

ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅដែលខ្ញុំបានរៀបរៀង :

===========================================================================


• គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ភាគ២

>> ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ


• ចំនួនកុំផ្លិច

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ


• គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១Cover 1 side សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១ រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ ក្នុងសៀវភៅនេះមាន មេរៀន ៖ ១. ចំនួនកុំផ្លិច

២. លីមីតនៃអនុគមន៍

៣. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

៤.ដេរីវេនៃអនុគមន៍

៥. អនុវត្តន៍ដេរីវេ

ដែលមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាយជ្រាវផ្សេងៗ

ដោនឡូដសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ភាគ១ (ពីgoogle drive)


• សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល


• គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ក្រប.jpg   សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១  រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ ក្នុងសៀវភៅនេះមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ដែលមានមាន៥ មេរៀនគឺ ១. ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ២. ស្វ៊ីតនព្វន្ត ៣. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ៤.ផលបូលតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ ៥. ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូដសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១


• សមីកាត្រីកោណមាត្រសមីការត្រីកោណមាត្រ_Page_001 សៀវភៅ សមីការត្រីកោណមាត្រ  រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ ក្នុងសៀវភៅនេះមាន ៖ ១. គន្លឹដោះស្រាយនៃសមីការត្រីកោណមាត្រ ២. លំហាត់គំរូ ៣.  កំណែលំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗ ៤. លំហាត់អនុវត្តន៍ និង លំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ចុចលើ  សមីការត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ


• ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី៩

» ទាញយក សៀវភៅធរណីមាត្រថ្នាក់ទាញយក


• វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ សៀវភៅនេះមាន ៖ វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែលំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សពូកែអ្នករៀបរៀង សុខ ពិសិដ្ឋចុចលើ ទីនេះ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ


• គន្លឹះដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី៣ និងដឺក្រេទី៤ ក្រប

>> ទាញយក គន្លឹះដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី៣ និង ដឺក្រេទី៤និង

 


 ▪  កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា សម្រាប់ Android

Intall form play store

 

បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android

  • បណ្ដុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា សម្រាប់Android
  • លោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ
  • ឆ្នាំ ២០១៧
  • ទំហំ 44 MB

>> Install from Play Store

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: