កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

Front

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

>> មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិ និង វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី

>>> ទាញយក | Download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 13/10/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាសម្រាប់សិស្សពូកែ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: