លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

1000 . Expo N Logarithm

លំហាត់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ និង លោការីត

>>> ទាញយក PDF

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 06/10/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាបរទេស, គណិតវិទ្យាភាសាបារាំង. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: