វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា Lim YouSeng_Page_01.jpg

+ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

+ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប ប្រឡងអាហារូបករណ៍ ប្រឡងគ្រូ ប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

+ រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ លឹម យូសេង

>>> ទាញយក | Download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 13/09/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: