វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន គ្រូបឋម និងមតេយ្យសិក្សា ២០០២-២០១៧

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ (ប្រើស ដារ៉ា)

>> ចងក្រង និងធ្វើកំណែដោយលោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា ដែលខិតខំស្រាវជ្រាវ និង ចងក្រង និងធ្វើកំណែវិញ្ញាសានេះសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា។

>> ទាញយក | Download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 08/09/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: