វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា ប្រឡងជ្រើរើស​សិស្សពូកែ ថ្នាក់ទី៩ ដែលប្រឡងរួច

This slideshow requires JavaScript.

>> ទាញយកវិញ្ញាសាទាំងអស់

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 03/01/2018, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ, វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា, វិញ្ញាសាសម្រាប់សិស្សពូកែ and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: