គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ និង ១២ ដេរីវេ និង អនុវត្តន៍ដេរីវេ

រៀបរៀងដោយ វ៉េង ស្រ៊ឺន• អ្នករៀបរៀង ៖ វ៉េង ស្រ៊ឺន (គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមឯកទេស គណិតវិទ្យា នៃវិទ្យាល័យជាច)

  • ឆ្នាំ ៖ ២០១៧
  • ចំនួនទំព័រ ៖ ១១៤
  • ប្រភេទ ៖ pdf
  • ទំហំ ៖ 1.7 MB

>> ទាញយក |Download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 30/12/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: