សៀវភៅ អាំងតេក្រាល ភាសាវៀតណាម

សៀវភៅ អាំងតេក្រាល

  • ភាសាវៀតណាម
  • ចំនួនទំព័រ ៖ 292
  • ទំហំ ៖  95.94 MB
  • ប្រភេទ ៖ pdf

>> 📖 ទាញយក | download pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 10/12/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាបរទេស, គណិតវិទ្យាវៀតណាម. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: