បណ្ដុំឯកសារគណិតវិទ្យា សម្រាប់សិស្សពូកែ

បណ្ដុំ ឯកសារគណិតវិទ្យា សម្រាប់សិស្សពូកែ

> ទាញយក | download from Google drive        ឬ    >> ទាញយក | download from mediafire

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 02/12/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាបរទេស, គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: