គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី12

▪  និព្វន្ធដោយ ៖ គណៈកម្មកានិព្វន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

▪  បោះពុម្ព៖ ឆ្នាំ ២០០១

▪ ប្រភេទ ៖ pdf

▪  ទំហំ ៖ 30.5 MB

▪  ប្រភព ៖  គេហទំព័រ 5000-years.org

>> ទាញយកឯកសារនេះ | Download PDF

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 19/11/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, សៀវភៅគណិតវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: