ពិភពជ្រើសរើស លំហាត់ស្វីត

▪ អ្នករៀបរៀង ៖ ជា ពិសិដ្ឋ

▪  ឆ្នាំ ៖ ២០១១

▪  ចំនួនទំព័រ ៩៦

▪ ប្រភេទ ៖ pdf

▪  ទំហំ ៖ 2.81 MB

>> ទាញយកឯកសារ pdf

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 08/11/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: