កម្មវិធីគណិតវិទ្យា សម្រាប់ទូរស័ព្ទAndroid

ចុចលើរូប ដើម្បីInstall


អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ជៀប គន្ធា

មានលំហាត់គណិតវិទ្យាគ្រប់កម្រិតពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ ១២

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 28/10/2017, in android, កម្មវិធីគណិតវិទ្យា, សម្រាប់ទូរស័ព្ទ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: