វិធីសាស្ត្រអាំងតេក្រាល

ចុចលើរូបនេះដើម្បីទាញយក

អ្នករៀបរៀង  អ៊ូច ប៊ុនថន

បោះពុម្ព ឆ្នាំ២០០៦

ប្រភេទឯកសារ PDF

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 16/10/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ and tagged , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. I’m so thanks you for this math.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: