សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

ក្រប.jpg

សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១  រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ

ក្នុងសៀវភៅនេះមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

ដែលមានមាន៥ មេរៀនគឺ

១. ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត

២. ស្វ៊ីតនព្វន្ត

៣. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

៤.ផលបូលតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ

៥. ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

>> ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 05/10/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ) and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: