សមីការត្រីកោណមាត្រ

សមីការត្រីកោណមាត្រ_Page_001

សៀវភៅសមីការត្រីកោណមាត្រ  រៀបរៀងដោយសុខ  ពិសិដ្ឋក្នុងសៀវភៅនេះមាន ៖

១. គន្លឹដោះស្រាយនៃសមីការត្រីកោណមាត្រ

២. លំហាត់គំរូ

៣.  កំណែលំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗ

. លំហាត់អនុវត្តន៍និងលំហាត់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

>> ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 05/10/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ) and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: