គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

Cover 1 side

សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១ រៀបរៀងដោយ សុខ  ពិសិដ្ឋ

ក្នុងសៀវភៅនេះមាន មេរៀន ៖

១. ចំនួនកុំផ្លិច

២. លីមីតនៃអនុគមន៍

៣. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

៤.ដេរីវេនៃអនុគមន៍

៥. អនុវត្តន៍ដេរីវេ

ដែលមានគន្លឹះដោះស្រាយ លំហាត់គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និង លំហាត់ស្រាយជ្រាវផ្សេងៗ

>> ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 05/10/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ) and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: