សៀវភៅវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩

Math9_SPS

សៀវភៅនេះមាន ៖

វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែ

លំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សពូកែ

អ្នករៀបរៀង សុខ ពិសិដ្ឋ

>>  ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

About Sok Piseth

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុខ ពិសិដ្ឋ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ឯកទេស គណិតវិទ្យា បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង(AIS) និងSTEAM Tuition Center។

Posted on 25/09/2017, in គណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរ, គណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ, វិញ្ញាសាសម្រាប់ឌីប្លូម, ឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរៀង (សុខ ពិសិដ្ឋ) and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: