សេវាបង្រៀគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា

សេវាបង្រៀគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា តាម Online។

សាលាបង្រៀនគួរស្ទីមមានបង្រៀនគួរ គណិតវិទ្យា​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា​ ជីវវិទ្យា​ ដែលបង្រៀនជាភាសាខ្មែរ ឬ ជាភាសាអង់គ្លេស គ្រប់កម្រិតសម្រាប់ចំណេះទូទៅ។ អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 3D2 ផ្លូវលេខ ៥១៦ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នពេញ។

សេវាបង្រៀគណិតវិទ្យា តាមOnline

យើងខ្ញុំមានទទួលបង្រៀនគណិតវិទ្យាតាម Online ៖

✅ ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ ថ្នាក់ទី១២

✅​ ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

✅​ ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

✅​ Pre-International test : AMO/SASMO/SIMOC/WMI/AIMO/SUKEN…

💻 ប្រើកម្មិវីធី Zoom Cloud meeting

🎥 កម្រិតវីដេអូនៃសកម្មភាពបង្រៀនច្បាស់ល្អ (អាចផ្លាស់ប្តូរកម្រិតច្បាស់តាម Internet របស់សិស្ស)

👨‍🏫 ការសិក្សាដូចជាសិក្សាផ្ទាល់ដែរ !🎞 មានវីដេអូទុកក្នុងដើម្បីសិក្សាពេលក្រោយទៀត(បើសិស្សចង់ឲ្យរក្សាទុក)​។

———————————-

យើងខ្ញុំក៏បង្រៀនដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ(ក្រោយពេលបញ្ចប់ព្រឹត្តិការ២០កុម្ភៈ (កូវីត) ) ដែលមានទីតាំងនៅសាលាបង្រៀនគួរស្ទីម និងបង្រៀនដល់គេហដ្ឋានផងដែរ។

🏨 STEAM Tuition Center មានបង្រៀនគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យា គ្រប់កម្រិតនៃចំណេះទូទៅ។

———————————-

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ៣D2 ផ្លូវលេខ ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។———————————————————————–

📱 012 244 343 / 016 510 532

Let’s build something great together.

%d bloggers like this: