វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា(ទី២) ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

ក្រសួងអប់រំសម្រេចផ្អាកការសិក្សាសាលារដ្ឋ និងឯកជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្តកណ្ដាល ជាបណ្ដោះអាសន្ន ចំនួន២សប្តាហ៍

This image has an empty alt attribute; its file name is info.jpg

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាន់មួយ ដោយសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល០២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្តកណ្ដាល។

ការផ្អាកនេះដោយសារកង្វះព័ត៌មាន និងកិច្ចសហការពីសំណាក់មាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាបាល ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មិនមានលទ្ធភាពប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីមាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាបាលចំនួនប្រមាណ ៩០០នាក់ ដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលជាមួយ គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសហុងគ្រី និងដែលមានកូនចៅសិក្សា នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។

>> ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសាលារៀន និងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ និងដើម្បីរង់ចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវី-១៩ ព្រមទាំងទទួលបានគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សា សាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ០២ សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្ត កណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។

>> គ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវបន្តដំណើរការ បង្រៀន និងរៀនតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក។

មេរៀន​សង្ខេប និងលំហាត់គំរូ គណិត រូប គីមី ជីវៈ

គណិតវិទ្យា : មេរៀនសង្ខេបគណិតវិទ្យា និងលំហាត់គំរូ សម្រាប់ជាជំនួយដល់សិស្សថ្នាក់ទី ១២

រូបវិទ្យា :  រូបវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

គីមីវិទ្យា : គីមីវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

ជីវវិទ្យា : ជីវវិទ្យា​ទី១២មេរៀន​សង្ខេប​និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​សិស្សថ្នាក់ទី ១២

តេស្តសមត្ថភាពសិស្សថ្នាក់ទី១២ ផ្នែកគណិតវិទ្យា (Online)

Math Test

តេស្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (រយៈពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១២៥)
សេចក្ដីណែនាំ ៖
>> ចំពោះសំណួពហុជ្រើសរើស ត្រូវជ្រើសយកតែចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់។
>> លំហាត់ចម្លើយខ្លី ត្រូវសរសេរតែចម្លើយចុងក្រោយដែលសម្រួលរួច។
ចុចទីនេះដើម្បីចូលរួមតេស្ត

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ឆ្នាំ២០០២-២០១៨

Cover

>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា
>> ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
+ ធ្វើកំណែដោយ
         ១. លោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា (កំណែពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧)
         ២. លោកគ្រូ សេង រ៉ានី (វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា២០១៨)
និង អត្រាកំណែរបស់ក្រសួងក្នុងឆ្នាំ២០១៨

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងឆមាស និងបាក់ឌុប ២០០២-២០១៣

a-Cover.jpg

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងឆមាស និងបាក់ឌុប ២០០២-២០១៣

>> ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកPDF (18Mb)

 >> ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក | Download PDF   (118Mb)

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

1.Cover for .jpg

>> វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២
>> ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៩
>> រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ សុខ ពិសិដ្ឋ

អនុគមន៍សនិទាន

>> ទាញយក | Download PDF

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

Front

>> កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ

>> មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិ និង វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី

>>> ទាញយក | Download pdf

%d bloggers like this: